Pregledi z barvno videokamero

Z profesionalno barvno videokamero ugotavljamo napake na kanalizacijskih sistemih. Izvajamo preglede za potrebe tehničnih prevzemov z izdanim poročilom in zapisom video posnetka na CD.

Pregledi z kamero
Pregledi z videokamero